Paratoner Ölçümü

Gebze Elkom Mühendislik olarak, yaşadığımız bölgenin hava ve iklim şartlarını değerlendirdiğimizde, çevremizde bulunan bir çok kamu ve özel işletmelerin, fabrika ve atölyelerin paratonere ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Firmamız aracılığı ile paratoner ölçümlerinizi yaptırabilir,  paratoner devre sistemlerini kurdurabilirsiniz.

Havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan araçlara yakalama çubuğu yada paratoner denir. İki bulutun sürtüşmesi, çarpışması veya kendi aralarında elektron boşalması yapmaları sonucu oluşan şiddetli ışık görüntüsüne şimşek denir. Şimşeklerin yıldırıma dönüşebilmesi için bulutların yeryüzüne yakın birşekilde paralel olarak durup, elektron alışverişi yapmaları gerekir. Bu olaydan sonra elektronların izlediği yol şiddetli bir ateş topuna dönüşür ve yıldırım oluşur. Yıldırımdan korunmak için binaların, camilerin ve evlerin gök yüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer demirçubuktan ibarettir.

Paratonerlerin elektriği toprağa aktarması fizikte yük paylaşımı ile açıklanabilir. Topraklama sayesinde demir iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir.

Paratoner, sivri uçlu metal bir çubuk, iletken tel ve metal levhalardan oluşur. İletken levha toprağa gömülür, sivri uçlu metal çubuk binanın en üstüne takılır, metal çubuk iletken telle metal levhaya bağlanır. Yükler sivri uçlarda toplandığından dolayı, bulutla yer arasındaki yük akışı yıldırımsavar (paratoner) ile bulut arasında olur. Cami minarelerinin ve yüksek binaların üstünde paratoner bulunur.
Paratoner tesisatının çalışırlığının kontrolü için mutlak suretle yılda bir defa düzenli olarak ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Paratoner tesisatında meydana gelebilecek olası arızalanmalar maddi ve can kayıplarına neden olabilmektedir. Paratoner ölçülürken tesisatının TS EN 62305-1-2-3-4 , Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği , NFC 17 – 102 ve diğer ilgili standartlara uygun olduğu denetlenmelidir.

2000 yılına kadar ülkemizde Radyoaktif paratonerler kullanılmaktaydı fakat radyoaktif paratonerlerin gerek insan sağlığı gerekse tabiat üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı 2000 yılında radyoaktifparatonerlerin üretilmesi ve montajı durdurulmuştur. bu nedenle hali hazırdaki radyoaktif paratonerlerin tesislerden demonte edilerek Küçük çekmecede bulunan T.A.E.K ‘una teslim edilmesi gerekmektedir.

Islak Mendil