Katodik Koruma Ölçümü

Elkom Mühendislik, sizi ve sağlığınızı önemsiyor, en az altı ayda bir ölçümü yapılması gerekli olan Katodik Koruma Ölçümünü yaptırmanın öneminden hatırlatıyor.

Katodik Koruma azda olsa zaman zaman karşılaşılan çok özel bir konudur. Katodik koruma korunacak çelik veya demir aksamın veya boruların katod haline getirilmesiyle çelik veya demir aksamın korozyona karşı korunmasıdır. Katotta çözülme olmayacağından katod haline getirilmiş boru, çelik veya demir aksam korozyona karşı kesin olarak korunur. bu konuda TSE ‘ nin Yeraltında kullanılan Çelik Boruların Korozyondan Korunma Kuralları geçerlidir.

Dış Akım Kaynağı İle Katodik Koruma :
Dış akım kaynağı ile katodik koruma, bir dış doğru akım kaynağının negatif ucu boruya, pozitif ucu yardımcı anoda bağlanarak borudan katot hailne getirilmesidir. Katodik koruma devresine verilen akım, elektrolit olarak rol oynayan zemin içinden geçtikten sonra boru metaline (katoda) ulaşır.

Galvanik Anot Sistemi İle Katodik Koruma :
Galvanik anot sistemi ile katodik koruma , boruya , demirden daha elektronegatif bir metal anot bağlanmak suretiyle pil teşkil edilerek borunun katot haline getirilmesidir. Katodik koruma için gerekli akım boru ve galvanik anotlar arasında oluşan potansiyel farktan elde edilir.

Katodik Koruma İçin Gerekli Koşullar :
Katodik koruma için gerekli akım ihtiyacı, borunun içinde bulunuduğu zeminin özdirenci ile borunun kaplama niteliğine bağlıdır ve arazide deneyde saptanır.

a) Katodik koruma yapılan boru hattında elektriksel iletkenlik kesiksiz olmalıdır. Gerekli görülürse boru ek yerlerine elektriksel bağlantı yapılmalıdır.
b) Boru hattı zemin ile temasta olan bütün diğer metal yapılardan elektriksel olarak yalıtılmış olmalıdır.
c) Katodik koruma akımının çevre metalik yapılar üzerinde interferans etkise yapıp yapmadığı, bu yapıların potansiyeli ölçülerek kontrol edilmelidir. Çevre metalik yapıların potansiyelinin değişmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
d) Boru hattının iki ayrı katodik koruma bölgesi birbirinden elektriksel olarak yalıtılmalıdır.
e) Katodik koruma yapılmış borunun, doymuş bakır-bakır sülfat referans elektroduna karşı ölçülen boru-zemin potansiyel farkının sayısal değeri -0,85 V ‘dan daha büyük olmalıdır.
Söz konusu zemin içinde microsper de sulfurictans gibi sülfat indirgeyici bakteriler varsa, bu sayısal değer 0,95 Volt’dan büyük olmalıdır.
f) Kaplama yapılmış boruların doygun bakır-bakır sülfat referans elektroduna karşı ölçülen boru-zemin potansiyel farkının sayısal değeri hiç bir yerde -2,0 Volt’dan daha büyük olmamalıdır.
g) Katodik Korumanın kontrol edilmesi için boru hattı boyunca kontrol bacası bulunmalıdır.

Kontrol bacasından, boru-zemin potansiyel farkı, anot-zemin ve boru-anot potansiyel farkları ile boru-anot arasından geçen akım ölçülmelidir. Bu Ölçümler en az altı ayda bir kez yapılmalıdır.

Islak Mendil