Güneş Enerji Sistem Panelleri

Elkom Mühendislik küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin elektrik enerjisiihtiyaçlarını değerlendirmek için, işletmelere güneş enerji panelleri hizmetivermektedir.

Güneş enerji panalleri sayesinde işletmeler elektrik enerji giderlerini büyükoranla maliyet açısından gidermektedir. Farklı özelliklere sahip olan güneşenerji sistemleri sadece su ısıtmanın dışında bugün günümüz teknolojisinde asılamaç olarak artık elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi; güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkanışınım enerjisidir.Güneş enerjisi teknolojileri ise dünyamıza ulaşan buenerjinin insanların faydalanabileceği hale getirilmesini sağlar. İşletmenizekuracağınız güneş enerji panelleri sayesinde sizde firmanızın elektrik enerjisimaaliyetini bu sayede düşürebilirsiniz.

Elkom Mühendislik olarak;

1- Bugüne kadar Türkiye’de bilinen tek Güneş Enerjisi Sistemi olan Su
Isıtma Sistemleri (Termal Sistemler) (Güneş Kolektörleri)

Su ısıtma sistemleri ile kullanıcılar uygun alana montajı yapılan güneşpanelleri sayesinde herhangi bir ek masraf çıkarmadan güneş enerjisini su ısıtasistemlerinde kullanmaktadır.

2- Hava Isıtma Sistemleri (Örnek:Gramer Solar)

Türkiye’de pek yaygın olarak görülmeyen ancak enerji harcamasına büyük biralternatif çözüm olarak görülen hava ısıtma sistemleri ile işletmeler bina içiısınma gereksinimlerini karşılayabilirler.

3- Parabolik aynalarla buhar elde edilmesi ve buhar türbinleri ile
elektrik üretilmesi

4- Fotovoltaik Hücreler ile elektrik üretimi (PV Sistemler) (Photovoltaic Sistemler)

Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğuzaman güneşten, elektrik elde etme yöntemidir.Photovoltaic kelimesindengelmektedir. Bu kelimenin de PV olarak kısaltılarak kullanıldığı görülür.Fotovoltaik Hücreler ile elektrik üretimi geniş alanlara kurulan özel aynalarsayesinde ısı enerjisi üretilmektedir.

Islak Mendil